کتابخانه‌های کرواسی در محاصره 1995-1991 (3/ پایانی)

تاریخ شفاهی از روایت ‌نشده‌ها می‌گوید

اکثر کتابخانه‌ها در ساختمان‌های کاملاً بی‌حفاظ و آسیب‌پذیر قرار داشتند. مثلاً کتابخانه‌های دوبروونیک، زادار و گاسپیچ فاقد زیرزمین بودند، و نزدیک‌ترین پناهگاه از آنها تقریباً چند صد متر فاصله داشت. لذا، در زمان حملات، کتابداران و مراجعان مجبور بودند یا به زیرزمین بروند یا تا پناهگاه بدوند. در مثال زیر، کتابدار کتابخانه علومِ زادار رفتار همکارانش در کتابخانه عمومی این شهر را توصیف می‌کند.

تاریخ شفاهی در قرن 21: مباحث و نظریه‌های بنیادی (2)

تاریخ‌دان فرانسوی، فرناند برودل، بیشتر بر روی دوره‌‌های تاریخی بزرگ مطالعه کرده است. به همین دلیل و از طریق کتاب‌‌هایش، جنبه‌‌های معمول در زندگی جوامع مورد تحقیق را با جزئیات توصیف می‌کند.

کتابخانه‌های کرواسی در محاصره 1995-1991 (2)

ما در این پژوهش می‌خواهیم روند زندگی و کار کتابخانه‌ها، کتابدارها، و حامیان این نهادها در شرایط محاصره در خلال جنگ میهنی کرواسی را مورد کنکاش قرار دهیم. گردآوری و تدوین یادآمده‌ها و تأملات کتابدارها دربارة فعالیت‌های‌شان در زمان محاصره، توصیف مراجعان و شرح استفاده از کتابخانه‌ها در شرایط جنگی، و ارائة مستندات و شواهد دربارة نقش و ارزش اجتماعی کتابخانه‌ها در این پروژه بیان شده است.

تاریخ شفاهی در قرن 21: مباحث و نظریه‌های بنیادی (1)

این مقاله به بحث درباره جایگاه نظری تاریخ شفاهی در تغییرات کنونی اجتماعی جهان ‌پرداخته و کلیت مفاهیم بنیادی در درک آن را بررسی می‌کند، مانند: هویت، خرده تاریخ، میراث فرهنگی ناملموس، خاطرات جمعی، رابطه‌‌های عینی–ذهنی برای ارزیابی اظهارات شفاهی به عنوان منابع تاریخی، ردّ پای مقاومت و پایداری و شواهد زنده‌ی گذشته. جایگاه نظری تاریخ شفاهی در رابطه مستقیم با عملکرد آن از طریق سازوکار فعالیت‌‌های اجتماعی حال حاضر قرار می‌گیرد.

کتابخانه‌های کرواسی در محاصره 1995-1991 (1)

«جنگ میهنی» یا به عبارتی جنگ استقلال کرواسی که از سال 1991 تا 1995 بر این کشور سایه انداخته بود شهرهای زیادی را در آتش خود سوزاند به طوری که حتی نهادهای فرهنگی نیز از آسیب و یا تخریب کامل در امان نماندند. اما حتی در شرایط محاصره و گلوله‌باران مداوم نیز زندگی در این نهادها ادامه داشت.

نگاهی به تاریخ‌نگاری در آفریقا

منابع تاریخ شفاهی کومور

اتحاد کومور در طول تاریخ خود، با دو نوع استعمار روبرو بوده است: نخست استعمار اعراب مسلمان در قرن پانزدهم که به مسلمان شدن مردم کومور، و ایجاد نوعی قانون اجتماعی انجامید و در رأس آن اعراب، ثروتمندان و زمین‌داران قرار گرفتند و دومین دوره، استعمار غربی یا استعمار دولت فرانسه است.

نگاهی به تاریخ‌نگاری در آفریقا

تاریخ شفاهی توگو

جمهوری توگو یکی از کشور‌های آفریقای غربی، با 7 میلیون جمعیت و 56 هزارو 785 کیلومتر مربع مساحت است. این کشور در همسایگی کشورهایی چون بورکینا فاسو، غنا و بنین قرار دارد. نام این سرزمین از کلمه توگودو در زبان اِواِ[5]، به معنای شهری فراسوی رودخانه، مشتق شده است.

شناخت قدرت تاریخ شفاهی

نیکیل گویند می‌گوید: «اعطای جایزه‌ی نوبل به سِوِتلانا آلکسیویچ باعث دلگرمی است و ندا از آن می‌دهد که روزنامه‌نگاری به شیوه مقالات بلند که زمانی بخشی از ادبیات به شمار می‌رفت، دیگر به عنوان رشته‌ای مستقل شناخته شده است.»

نگاهی به تاریخ‌نگاری در آفریقا

تاریخ شفاهی سنگال (2)

بوباکار باری، هنگام سخن درباره منابع آرشیوی عظیم تولید شده در جریان استعمار، به اهمیت این منابع می‌پردازد و معتقد است این منابع امکان تاریخ‌گذاری دقیق بر حوادث را به دست می‌دهند. این مورخ به آرشیوهای رسمی، قضایی، و اظهارات دادگاه‌های محلی اشاره می‌کند.

بازنگری خاطرات یک سرباز استرالیایی جنگ جهانی اول:

آسیب‌ها، خاطرات و تاریخ شفاهی(5)

مورخانی که از تاریخ شفاهی در کنار دیگر منابع استفاده‌ می‌کنند، اغلب نسبت به قوت و ضعف هر کدام از منابع هشدار‌ می‌دهند. گزارش‌های "ریپت" ارزش فوق العاده‌ای در نمایش روند زمانی بهبود سلامتی "فرد" در دوران پس از جنگ دارند و جزئیات دقیق تاریخی‌ای ارائه‌ می‌دهند که اغلب از حافظه‌ها رفته است.
6
...
 

بر فراز میمک – 12

خاطرات ستوان دوم خلبان احمد کروندی
بالاخره توانستیم ـ با اصرار ـ دو دستگاه جیپ از او بگیریم. وارد جادۀ اصلی شدیم و مسیر میمک را در پیش گرفتیم. بخشی از جاده آسفالت بود و ما توانستیم با سرعت زیادی آن را طی کنیم. اما از زمانی که وارد جادۀ خاکی شدیم، حرکتمان کند شد. تقریباً بی‌خیال مسیر را طی می‌کردیم که ناگهان جاده زیر آتش سنگینی قرار گرفت.