سرفصل‏های درس تاریخ شفاهی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی


اشاره: ارایه درسی با عنوان یا با محتوای تاریخ شفاهی، در بیشتر دانشگاه‏های معتبر جهان در دانشکده‏های علوم اجتماعی یا انسانی وجود دارد. آنچه در ادامه آمده است نمونه‏ای از این دست است که در نیمسال زمستان 2010-2011 در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (بنیاد شوآ( از سوی یکی از استادان گروه مطالعات جنسیت در دانشکده علوم اجتماعی ارایه شده و به واسطه میان رشته‏ای بودن ماهیت این درس از سوی گروه تاریخ نیز مورد استفاده قرار گرفته است. سرفصل‏های این درس دو واحدی برای 12 هفته در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است. ارایه جزئیات، شرح منابع، محتوی هرجلسه، وظایف دانشجویان و نحوه اعطای امتیاز به آنها نکاتی است که در این نمونه به خوبی قابل رؤیت است. امید داریم این نمونه بتواند پس از بومی‏سازی کمکی باشد برای تنظیم سرفصل‏های واحد درسی تاریخ شفاهی در دانشگاه‏های داخلی.

***

تاریخ شفاهی: روش‏های کیفی در تحقیق علوم اجتماعی
استاد: آندره آ پتو(Andrea Peto)، گروه مطالعات جنسیت (
petoand@t-online.hu)

ترم زمستانی 2011 - 2010
مجموع ساعات کلاس: 22
تعداد واحد: 2
فهرست مشترک با گروه تاریخ

دوره آموزش الکترونیک مودل (moodle) در سایت e-learning.ceu.hu


شرح دوره آموزشی

این دوره آموزشی میان رشته‏ای دانشجویان را با برخی از روش‏های کیفی اصلی در تحقیق علوم اجتماعی آشنا می‏کند و مهارت‏های طراحی سوال تحقیق، انجام تحقیق و تحلیل داده‏ها را به ایشان می‏آموزد. دوره آموزشی مذکور با بحثی در مورد جوانب اخلاقی تحقیق و نگارش پایان می‏یابد. با توجه به اینکه تاریخ شفاهی یک فن و روش بازسازی تاریخ است، این دوره تلاش می‏کند چشم‏اندازی از روش‏های مختلف نحوه ایجاد اطلاعات و نحوه تحلیل آن، با توجه به زمینه وسیع روش‏های مختلف ارائه دهد. دوره مورد اشاره شامل دو بخش است: سخنرانی‏های که پس از هر یک، سمینارهایی برگزار و در آن امکان تمرین انجام مصاحبه برای دانشجویان فراهم می‏شود. نرم افزار مودل(moodle) این دوره آموزشی مصاحبه‏ها و متن‏های پیاده شده را در بر دارد.

هدف:
هدف این دوره ارتقا توانایی دانشجویان در جمع آوری و تحلیل اطلاعات کیفی با استفاده از روش‏های مختلف - روش زندگی نامه نویسی و روش تاریخ شفاهی- برای ایجاد یک رویکرد میان رشته‏ای در مورد مشکلات اجتماعی از طریق متن، گفتگو، مطالب بصری و زبان بدن است.

نیاز‏های دوره:
دانشجویان ثبت نامی باید به طور مرتب در کلاس حضور یابند و در مباحث کلاس مشارکت کنند. این مباحث بر مبنای مطالعات مختص آن هفته (20درصد) و نوشتن سه مقاله کوتاه (در مجموع 80درصد) برای آن کلاس است. کسب نمره قبولی در هر یک از شرایط فوق برای پشت سر گذاشتن دوره الزامی است.

مقاله تحقیقی کیفی (80درصد) شامل چهار بخش است:

الف) طرح(20درصد)

به طور مختصر طرحی بنویسید که توصیفی از مطالعه شما باشد. طرح شما نباید بیش از دو صفحه یک سطر در میان باشد و باید به توصیف کلی علایق شما بپردازد؛ مواردی همچون دلیل انتخاب این موضوع ، سوال اصلی شما در انجام این مطالعه و نیز توضیح مختصری در مورد روش‏های کیفی مورد استفاده بعدی و الگویی که انتخاب خواهید کرد. توجه داشته باشید که حتما سوال تحقیق خود را برای این مطالعه بر روی برگه‏ای جداگانه ذکر کنید و به این سوالات پاسخ دهید: رویکرد شما - وطرح کلی اتان - برای تحقیق چیست و چگونه می‏خواهید به مسائلی همچون ماهیت گرایی و میان بخشی بودن بپردازید؟ در طبقات تحلیلی خود چگونه مبحث جنسیت را به کار می‏گیرید؟

ب) فهرست مراجع حاشیه نویسی شده (20درصد)

تاریخچه تقریبا جامعی از موضوع مورد علاقه خود ذکر کنید. کتاب یا مقاله‏ای را انتخاب کنید و سعی کنید به روش شناسی و نیز پیشینه و محتوای نظری آن بپردازید. رویکرد شما به لحاظ روش شناسی تا چه حد مشابه یا متفاوت خواهد بود؟ چرا مصاحبه می‏کنید – یا نمی‏کنید؟ این تکلیف باید حداقل در 1000 کلمه انجام شود.

پ) مقاله: می‏توانید از میان دو گزینه یکی را انتخاب نمایید(40درصد)1- مقاله روش تحلیلی


مقاله باید حداقل در هشت صفحه (یک سطر در میان) بوده با مسائل روش تحلیل رساله کارشناسی ارشد شما مرتبط باشد. مزیت این کار آن است که خیلی زود به تلخیص افکار خود می‏پردازید و پیش از آغاز کار میدانی به بازخوردهای آن پی خواهید برد.

2- تحلیل مصاحبه

فهرستی از مصاحبه‏های پیشنهادی از بایگانی تاریخ بصری موجود در کتابخانه CEU به شما ارائه خواهد شد. (اگر در دسترسی به این سایت با مشکل مواجه شدید از طریق نشانی tikosk@ceu.hu با کاتالین تیکاس(Katalin Tikos) تماس بگیرید). با بهره گیری از مسائل نظری و روش تحلیل مورد بحث در کلاس به تحلیل گزیده‏هایی از آن بپردازید و مقاله‏ای حداقل در 8 صفحه (یک سطر در میان) بنویسید.
این مقالات باید بر روی مودل بارگذاری شود.

نتایج آموزش:

توانایی شناسایی مراحل و گام‏های طراحی تحقیق کیفی
شناخت احتمالات و محدودیت‏های استفاده از تاریخ شفاهی در تحقیق تاریخی
توانایی بکارگیری تحلیل اطلاعات کیفی یا تحلیل روایی در مقاله تحقیقی
پرورش مهارت‏های شفاهی ارائه اطلاعات، تحلیل انتقادی مصاحبه؛ ایجاد مباحث اصلی و الزام آور که دیدگاههای نظری و یافته‏های تحقیق را به هم می‏پیوندد و نتایج منطقی را به دست می‏دهد.

برنامه مطالعه :

شاخص اول: مقدمه، بازنگری نظری

هفته اول

مقدمه: روش‏های کیفی تحقیق


ویدون، کریس(Weedon, Chris) (2003) "موضوعات" در ایگلتون، ماری آشنایی مختصر با نظریه فمنیستی. اکسفورد: بلک ول. صص132-111.
رینهارز،شولامیت(Reinharz, Shulamit) (2002) "اصول تحقیقات فمینیستی، موضوع مباحثه" در مسر- داویدو، الن، انتظام فمینیسم. از فعالیت اجتماعی تا مباحثه علمی. دورهام: انتشارات دانشگاه دوک. صص437-423.
دنزین، لینکلن(Denzin, Lincoln) (2003) "مقدمه. ورود به زمینه تحقیق کیفی" در (نسخه‏های) دنزین، نورمن کی. و لینکولن، یونا اس. جمع آوری و تفسیر مطالب کیفی. لندن:سیج. صص17-1.


هفته دوم

مفاهیم اصلی و روش مطالعه موضوعی

دنزین، نورمن کی.(Denzin, Norman K.)(2001) تعامل تفسیری. لندن: سیج صص118-98.
استیک، رابرت ای.( Stake, Robert E.)(2003) "مطالعه موردی" در(نسخه‏های) دنزین، نورمن کی. و لینکولن، یونا اس. تدابیر پرسشگری کیفی. لندن: سیج صص164-134.

شاخص 2: تاریخ شفاهی به عنوان یک روش

هفته سوم

تاریخ شفاهی: تحولات خطیر

گرل، رونالد جی.( Grele, Ronald J.)(1998) "جنبشی بدون هدف: مسائل روش شناسی و نظری تاریخ شفاهی" در (نسخه‏های)پرکس، آر. و تامسون،ای. خواننده تاریخ شفاهی لندن: روتلج صص53-38.
پورتلی،الساندرو(Portelli, Alessandro)(1998) "چه چیز تاریخ شفاهی را متفاوت می‏کند" در (نسخه‏های) پرکس آر. و تامسون، الیستیر(1998) "پنجاه سال درباره: دیدگاهی بین المللی درباره تاریخ شفاهی" در نشریه تاریخ آمریکا 85(2) صص595-581.

هفته چهارم

سیاست‏های تاریخ شفاهی: طرفداری و اقتداربخشی

پورتلی،الساندرو (1995) "تحقیق به عنوان تجربه‏ای در برابری" در مرگ لوئیجی تراستولی و داستان‏های دیگر: شکل و معنا در تاریخ شفاهی. آلبانی- نیویورک: انتشارات سانی
رینهارز، شولامیت (1992) روش‏های فمینیستی در تحقیق اجتماعی. آکسفورد: آکسفورد UP [یونایتد پرس]. صص144-126.

سنگستر، جوان(Sangster, Joan)(1998) "بیان داستان‏هایمان: مباحثات فمینیستی و کاربرد تاریخ شفاهی" در (نسخه‏های) پرکس آر. و تامسون ای. خواننده تاریخ شفاهی. لندن: روتلج. صص100-87.

هفته پنجم

تلاقی اجتماعی و شخصی


اسکات، جوان(Scott, Joan)(1992) "تجربه" در(نسخه‏های) باتلر، جودیت و اسکات نظریه پردازی فمینیست‏ها برای اهل سیاست. نیویورک و لندن: روتلج.

لامسکی- فدر، ادنا(Lomsky-Feder, Edna)(2004) "داستان‏های زندگی، جنگ و کهنه سربازان: در مورد انتشار اجتماعی خاطرات" در خصلت 32(1) صص109-82.

ماینس،ماری جوLomsky-Feder, Edna))، جنیفر ال. پیرس(Jennifer L. Pierce)، بارابارا لسلت(Barabara Laslett). داستان گویی: بهره گیری از روایت افراد در علوم اجتماعی و تاریخ، ایتاکا: انتشارات دانشگاه کورنل، 2008،صص14-1 و 125-98.

هفته ششم

تنگناهای اخلاقی

بورلند، کاترین(Borland, Katherine)(1998) "این چیزی نیست که من گفتم: مجادله بر سر نوع برداشت در تحقیقات شفاهی روایی" در (نسخه‏های) پرکس آر. و تامسون ای. خواننده تاریخ شفاهی. لندن: روتلج. صص321-310.

کی میر، تریسی(K’Meyer, Tracy)، ای و گروترز(E. and Crothers)، گلن ای.( Glenn, A)(2007) "اگر نشانی از اینها در نوشته ببینم، تورا میکشم: راویان بی میل،عناوین زشت و تنگناهای اخلاقی فعالان تاریخ شفاهی" در بررسی تاریخ شفاهی 34(1) صص93-71.

بو گتنبای(Bev Gatenby) و ماریا هومفریز(Maria Humphries)(2000) "تحقیق رفتار مشارکتی فمینیستی: مسائل روش شناسی و اخلاقی". هم‏اندیشی بین المللی زنان جلد 23 شماره 1 صص105-89.


شاخص 3: طراحی تحقیق کیفی


هفته هفتم

عملیاتی بودن

ریتچی، دونالد ای.( Ritchie, Donald A.)(1995) انجام تاریخ شفاهی: توصیه‏های عملی و توضیحات منطقی برای همه، نیویورک: تواین. فصول: "انجام مصاحبه"، "تجهیزات، آماده سازی و دغدغه‏های حقوقی"، اخلاقیات برگرفته از انجمن تاریخ شفاهی

شاخص 4: جمع آوری داده‏های کیفی

هفته هشتم

مصاحبه: پرسش‏ها و پرسشگری


فونتانا، آندره آ(Fontana, Andrea)، فری، جیمز، اچ(Frey, James, H.) (2003) "مصاحبه، هنر علم" در(نسخه‏های) دنزین، نورمن کی. ، یونا اس. جمع آوری و تفسیر مطالب کیفی. لندن سیج. صص78-47.
دیموند، لیزا ام.( Diamond, Lisa M.)(2006) "مراقب باشید چه درخواستی دارید: بازنگری در شناخت ماهیت فمینیستی روایت فرد از زندگی خود در تحقیق راجع به تحول هویت جنسی" در نشانه‏ها 31(2) صص491-471.

شاخص 5: تحلیل داده‏های کیفی

هفته نهم

تاریخ شفاهی و روایت

کالبرتسون، روبرتا(Culbertson, Roberta)(1995) "خاطره تجسم یافته، برتری و گفتار: ضبط ضربه روحی، بازآفرینی خود" در تاریخ ادبی جدید 26(1) صص195-169.

پاپکین،جی. دی.( Popkin, J., D.)(2005) "نظریه روایی،تاریخ و خودزیست نگاری" در پاپکین، جی. دی. تاریخ، تاریخ نگاران و خود زیست نگاری. شیکاگو ولندن: انتشارات دانشگاه شیکاگو. صص56-33.

دنزین، نورمن (Denzin, Norman)(2003) " هنر و سیاست تفسیر" در(نسخه‏های) دنزین، نورمن کی.، لینکولن، یونا اس. جمع آوری و تفسیر مطالب کیفی. لندن سیج. صص374-361.

سامر، دوریس( Sommer, Doris.) "داستانی که صرفا شخصی نیست: شهادت‏های زنان و جمع خود" در (نسخه‏های) بروزکی، بلا و شنک، سلست، زندگی/ خطوط: نظریه پردازی در مورد خودزیست نگاری زنان. ایتاکا: انتشارات دانشگاه کورنل، 1988، صص30-107.


هفته دهم

تحلیل روایت

هودر، یان(Hodder, Ian)(2003) "تفسیر اسناد و فرهنگ مطالب" در(نسخه‏های) دنزین، نورمن کی.، لینکولن، یونا اس. جمع آوری و تفسیر مطالب کیفی. لندن سیج. صص129-110.
گوریم، جابر اف.( Gurium, Jaber F.,)،هولستین، جیمز ای. (Holstein, James A.)(2003) "تحلیل فعالیت‏های کیفی" در(نسخه‏های) دنزین، نورمن کی.، لینکولن، یونا اس. جمع آوری و تفسیر مطالب کیفی. لندن سیج. صص248-214.


توصیه می‏شود:

ریسمان،کترین کوهلر(Riessman, Catherine Kohler)(1993) تحلیل روایی. لندن: سیج. صص 79-1.
روزنتال، گابریل(Rosenthal, Gabriele)(1993) "بازسازی داستان‏های زندگی. اصول انتخاب در آفرینش داستان‏هایی برای مصاحبه‏های مربوط به زندگی" در(نسخه‏های) جاسلسون، روتهلن، لیبلیچ، آمیا مطالعه تحلیلی زندگی‏ها. جلد 1. لندن: سیج. صص91-59.

شاخص 6: رویکرد فرا رشته ای

هفته یازدهم

تاریخ شفاهی و تصویرها

سایپ، دن(Sipe, Dan,) "آینده تاریخ شفاهی و تصاویر متحرک" در (نسخه‏های) پرکس، آر. و تامسون ، ای. (1998) تحقیقات مبتنی بر تصویر: کتاب مرجع برای محققان کیفی، لندن: انتشارات فلیمر. صص40-24، 69-60.


پرلموتر، دیوید دی.( Perlmutter, David, D.)(1994) "مشکلات، دیدگاه‏ها و کاربرد‏های روش تاریخ تصویری" در روش تاریخی 4.


هفته دوازدهم

خلاصه

ترجمه: اصغر ابوترابی
منبع: دانشگاه کالیفرنیای جنوبی http://sfi.usc.edu 
تعداد بازدید: 5032


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی-3

در منطقه عملیاتی، من فرمانده گروهان تانک بودم، ‌موضع بسیار حساس ما در سرنوشت جنگ تأثیر به سزایی داشت و این اهمیت نظامی باعث شده بود که افسران هم متمرکز شوند و منطقه را با فرماندهی خود کاملاً پوشش دهند تا کوچک‌ترین روزنه‌ای برای نفوذ نیروهای شما نباشد. این منطقه گذرگاه رقابیه بود. تلاش ما در این منطقه به نتیجه رسید. موفق شدیم نیروها را متمرکز کنیم و آرایش بدهیم و کنترل منطقه را در دست گیریم. همچنین مسافت زیادی را مین‌گذاری کردیم. سیمهای خاردار نیز تعبیه شد. اینها به علاوه استحکامات نیرومندی که در منطقه به‌پا شده بود، در ما احساس امنیت کامل ایجاد می‌کرد.