نشست «پژواک در تاریخ شفاهی»-1

گفت‌وگو درباره صدای واقعی تاریخ شفاهی

فرض اصلی برای این بحث، این بود که در کارهایی که به اسم تاریخ شفاهی انجام می‌شوند، ماهیت تاریخ شفاهی‌ دارد کم‌رنگ و نادیده گرفته می‌شود. مثل صدایی که به جایی خورده و انعکاس آن برگشته است، ولی انعکاس، طنین ناقصی از آن صداست.

تاریخ زنده: بررسی چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-4

گام بعدی در تاریخ شفاهی

کار تاریخ شفاهی گردآوری داده‌ها نیست، بلکه تحقیق است و علمی و دقیق باید با آن برخورد کرد. مصاحبه، تاریخ شفاهی نیست، تکنیک کار است. تاریخ شفاهی تبدیل خاطره فرد به متن مورخانه است. وقتی گفتار را به متن تبدیل می‌کنیم، آن را محکوم به بقا کرده‌ایم.

تاریخ زنده: بررسی چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-3

چرا تاریخ شفاهی مطرح شد؟

تاریخ شفاهی ابزار بسیار مهمی برای انعکاس حوادث و وقایع است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسائلی دست به دست هم دادند که رویکردی به سمت دریافت اطلاعات از طریق روش تاریخ شفاهی در جامعه شکل بگیرد.

تاریخ زنده: بررسی چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-2

تاریخ شفاهی هم همان تاریخ است

تاریخ شفاهی، مصاحبه مطبوعاتی نیست، باید به پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی کمک کند، به حل مسئله کمک کند. هیچ کشف ‌و شهود تاریخی صورت نمی‌گیرد مگر این که ما آن را بر پرسش‌هایی اساسی مبتنی کنیم. تفاوت محصولات اهل تحقیق به واسطه پرسش‌های آنهاست.

تاریخ زنده: بررسی چهل سال تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس-1

شکوفایی و اوج تاریخ شفاهی در ایران

تاریخ شفاهی در ایران، پدیده‌ای ناشی از انقلاب اسلامی است و بعد از دفاع مقدس رشد بسیار سریعی داشته است. ما تا قبل از انقلاب مصاحبه‌هایی داریم، اما با هدف تاریخ‌نگاری نبوده و به همین دلیل نمی‌توانیم نام تاریخ شفاهی را روی آنها بگذاریم.

شب‌ خاطره دیباج

در فاصله 50 کیلومتری شمال دامغان در مسیر گلوگاه قرار دارد. این شهر قبلاً چهارده نامیده می‌شد. وقتی برای برگزاری شب‌ خاطره رفتیم، کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر کوهستانی پوشیده از برف بود...

پیوند تاریخ شفاهی و تاریخ محلی در یک پایان‌نامه

برای انجام گفت‌وگوهای متوالی با اقوام مهاجر، از مکان‌ها، محلات و مراکز آموزشی- فرهنگی متعلق به مهاجران بازدید به ‌عمل آمد. به‌طور مثال برای درک بهتر نحوه زندگی برخی از آنها، ناگزیر به قهوه‌خانه‌ای که متعلق به این افراد بود، مراجعه شد و...

دویست‌ونودونهمین شب خاطره-3

رویارویی با مأموران پهلوی و بعثی

داخل حجره رفتم. دیدم که حدود 25 نفر در داخل حجره نشسته‌اند. پتوی کهنه‌ای داشتم. آن را به دست چپم پیچیدم. تخته شنا را با دست راستم گرفتم و کنار در نشستم. آنها لگدی به در زدند و دری که کهنه بود، وسط حجره افتاد...

نشست تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران-3

پرسش و پاسخ درباره تاریخ شفاهی انقلاب

در تاریخ شفاهی انقلاب، کلیات را مطرح می‌کنیم و جزئی‌نگر نیستیم. یکی از کارهایی که ما شفاهی‌کاران در حوزه انقلاب باید انجام دهیم، این است که برویم و منشأ حوادث را پیدا کنیم. همچنین در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب باید موضوعی کار کنیم.

دویست‌ونودونهمین شب خاطره-2

از اردوی هامون تا اردوگاه تکریت

دسته گلی به گردن من انداختند. جایی برای خانواده‌ها پیش‌بینی کرده بودند و مرا را به همان سمت هدایت کردند. نگاه کردم و دیدم از خانواده‌ام خبری نیست. در آن لحظه فکرهای زیادی به سرم آمد. برای من مجلس ختم گرفته بودند و...
1
...
 

هنگ سوم: خاطرات یک پزشک اسیر عراقی-2

مرا به سمت او کشاندند. از قیافه کریه، چشمان باد‌کرده، ابروان مجعد و خال سیاهی که روی گونه‌اش بود متعجب شدم. دستور داد جاهای مختلف بیمارستان را به او نشان دهم. موکب فرعونی به حرکت درآمد. همین که خواستم دوشادوش او حرکت کنم...