تاریخ شفاهی مهاجران رنگین‌پوست

از طریق مصاحبه‌های دست‌اول و خاطرات، به این پرداخته می‌شود که چگونه رنگین‌پوستان در مقابل ترک جزایر خود بین سال‌های 1948 تا 1962 از پا درآمدند و چگونه به یک چشم‌انداز فرهنگی جدید، هنگام ورود به سرزمین جدید دست یافتند.

تاریخ شفاهی ارتش ایرلند

گاهی مصاحبه‌ها طی یک دوره صحبت‌ و جلسات کوتاه برگزار می‌شود، اما گاهی ممکن است ساعت‌های متمادی به طول بینجامد. گاهی روایت یک سرباز بسته به خاص بودن آن در اولویت قرار می‌گیرد؛ این امر در سه مصاحبه ابتدایی مشخص می‌شود.

دانش‌آموزانی که تاریخ شفاهی سالمندان را تدوین می‌کنند

ایده طرح «سال آخری‌ها با میان‌سال‌ها مصاحبه می‌کنند» از مطالعه آثار شکسپیر به دست آمد. ما یک روایت تاریخی نوشتیم و بنا داشتیم آن را به صورت نوعی کتاب درآوریم تا بتوان نسخه‌هایی برای هدیه دادن به اعضای خانواده‌ها خرید و...

تاریخ شفاهی محله تاریخی سیاه‌پوستان

کتاب «نیوتاون زنده: شجاعت، عزت و عزم» گزارشی 350 صفحه‌ای است مشتمل بر مصاحبه با 15 چهره که مصاحبه‌های تاریخ شفاهی هستند و فهرستی از 150 بنای تاریخی نیوتاون را در بر دارد.

بازیابی فرهنگی با تاریخ شفاهی

ضبط تاریخ شفاهی چیزی است که می‌توانیم آن را تاریخ درونی بنامیم؛ تاریخ شفاهی نسخه اصلی تاریخ ماست. ضبط و مستندسازی تاریخ شفاهی آسان نیست، گاهی اوقات بیش از یک یا دو روایت وجود دارد. همانند بسیاری روایت‌ها، راویان متعدد نیز می‌توانند وجود داشته باشند...

تاریخ شفاهی از 100 سالگی کارخانه بالگردسازی می‌گوید

صداهای ضبط شده بیش از 30 کارمند سابق کارخانه بالگردسازی، نتیجه یک طرح 18 ماهه برای ساخت آرشیوی از گفته‌های در مورد ساخت دستگاه‌های هوانورد است. ایجاد و ساخت این تاریخ زنده سهم مهمی در ساختار اجتماعی کارخانه دارد.

تاریخ شفاهی، یک روش تحقیق است

این روش از سوی پژوهشگرانی به خدمت گرفته می‌شود که زمینه تحقیق‌شان افرادی است که به درستی از آنها یاد نشده یا در آرشیوها و بایگانی‌ها کمتر می‌توان از آنها سراغی گرفت، اما دانشی دست اول در ذهن دارند و هنوز زنده هستند.

دانشجویان، خاطرات محلی را حفظ می‌کنند

این طرح در سال نهم اجرا، از 50 دانشجو خواسته است تا در خارج از مرزهای دانشگاه به مستندسازی تاریخ مردم شهر اقدام کنند. دانشجویان انجام مصاحبه‌های تاریخ شفاهی و تصویری را فرا گرفتند و سپس شروع به تولید و انجام مصاحبه‌ها کردند.

تاریخ شفاهی و فهم جامع چشم‌اندازهای طبیعی

شما نمی‌توانید جنبه‌های فرهنگی فرآیندهایی را که در محیط طبیعی رخ می‌دهند بازآرایی نکنید. چشم‌اندازهای طبیعی نه تنها گیاهان، صخره‌ها و آب، بلکه مردم هستند. مردم با طبیعت تعامل دارند و فقط درختان را نمی‌بینند. آنها تاریخچه خانواده و ملیت خود را در آن می‌بینند.

فراخوان پرسش از صاحب‌نظران تاریخ شفاهی

سایت تاریخ شفاهی ایران قصد دارد پرسش‌هایی را درباره تاریخ شفاهی با صاحب‌نظران این موضوع، مطرح و پاسخ‌ها را برای مخاطبان منتشر کند. چنانچه پرسشی به نظرتان می‌رسد که ممکن است نظر کارشناسان تاریخ شفاهی درباره آن متفاوت باشد، آن را از طریق این صفحه ارسال کنید.
1
...
 

سال‌های تنهایی - 35

طرح فرار را «الطارق» نام گذاشته بود. طبق محاسبات باید از روی دیواری به روی دیواری دیگر می‌پریدیم و از روی آن، در وسط یک راهرو که بین دو دیوار بود و عرضی تقریباً دو متر داشت، فرود می‌آمدیم...