گفت و گو با دبیر ششمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی

دکتر علی اکبر کجباف


مصاحبه‌كننده: ملیکا ملکوتی

 

آقای دکتر با تشکر از این که وقت تان را در اختیار ما گذاشتید ، اصولا  هدف از تشکیل چنین نشست‌ها وکارگاههای آموزشی چیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم . با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همة روزه‌داران در ماه مبارک رمضان ، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ، در راستای تبیین مباحث مرتبط با تاریخ شفاهی ، از مدت‌ها قبل در برنامة کاری خودبرگزاری چنین نشست ها و کارگاههایی را قرار داد تا بتواند در جهت بازیابی و بازشناسی زمینه‌های ناگفتة تاریخ ایران در دورة معاصر از منظر اندیشمندان و مورخان گام بردارد .تاریخ شفاهی می‌تواند در هر مقطعی مورد توجه باشد به ویژه در دوره‌های گذشتة تاریخی .تاریخ شفاهی می‌تواند از نگاه مورخان ، برخی از مباحثی را که در لابه‌لای متون مورد توجه است استخراج نماید .

لذا آنچه که مورد توجه است بیشتر در محدودة مباحث تاریخ معاصر ایران است،تا بتوانیم زمینه‌های مکتوم و ناگفته‌ای را که در مباحث مختلف وجود دارد، از طریق مصاحبه و از طریق نشست‌هایی با افرادی که در زمینه‌های مختلف حضور و در مقاطع مختلف به نوعی دخالت داشته اند یافت نمائیم ، و برای آینده ثبت کنیم. با عنایت به این بحث ما بر آن شدیم که نشست‌های مختلفی را در بحث تاریخ شفاهی به صورت آکادمیک و در کنار اشکال عملی مصاحبه که تا امروز با افرادی که در موضوعات تاریخی مانند: انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس و همین طور دوران قبل از انقلاب ، صحنه‌های مختلف حضور داشته اند دنبال کنیم . لذا ، ما از سال 82  وارد این محدوده شدیم و توانستیم نشست‌های مختلفی را با گروه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌هایی که به نوعی کارشان مرتبط با تاریخ شفاهی بودبرگزار کنیم ، مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،  کتابخانة ملی ،  دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری ، و بخش تاریخ شفاهی آستان قدس رضوی . در واقع  اینها خودشان ید طولایی در این زمینه داشتند و آثاری را  نیز تولید کرده اند . ما با این چند مجموعه مرتبت تعاملات و نشست‌هایی  داشته ایم تا بتوانیم  در این زمینه ، کار موثری در جهت روش مند کردن تاریخ شفاهی صورت دهیم و تا حدودی هم موفق بوده ایم.

آقای دکتر ، لطفا سابق