فراخوان پرسش از صاحب‌نظران تاریخ شفاهی


11 بهمن 1396


سایت تاریخ شفاهی ایران قصد دارد پرسش‌هایی را درباره تاریخ شفاهی با صاحب‌نظران این موضوع، مطرح و پاسخ‌ها را برای مخاطبان منتشر کند. چنانچه پرسشی به نظرتان می‌رسد که ممکن است نظر کارشناسان تاریخ شفاهی درباره آن متفاوت باشد، آن را از طریق این صفحه ارسال کنید. به هر پرسش، سه صاحب‌نظر پاسخ می‌دهند که از مجموع آنها نتایج قابل توجهی حاصل خواهد شد.

نمونه پرسش‌ها:

- تفاوت خاطره‌های مکتوب با تاریخ شفاهی چیست؟

- میزان گویاسازی و پی‌نوشت در کتاب‌های تاریخ شفاهی چقدر باید باشد؟ تا چه حد نیاز است توضیح داده شود؟

- در مصاحبه تاریخ شفاهی، پرسش خوب واجد چه ویژگی‌هایی است؟
 

پرسش شما
نام
ایمیل

  
تعداد بازدید: 6028http://oral-history.ir/?page=post&id=7622