فراخوان همایش «مکانِ ‌خاطره و خاطرهِ‌ مکان»

ترجمه: فرهاد حریری

16 خرداد 1396


همایش بین‌المللی «مکانِ ‌خاطره و خاطرهِ‌ مکان» 14 اکتبر 2017 (22 مهر 1396) در کمبریج انگلستان با سازماندهی مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای لندن[1] و بنیاد تحقیقات میان‌رشته‌ای[2] برگزار می‌شود.

درباره این همایش، این توضیح منتشر شده است که: خاطره، موضوع عمده‌ای در زندگی معاصر و بخش مهمی از هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی است. دانشمندان مفهوم خاطره را از دیدگاه‌های متفاوت و در رشته‌های مختلفی بررسی کرده‌اند که شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، جغرافیا، معماری، طراحی شهری و مطالعات بین‌رشته‌ای «مطالعات مکان» است.

به عقیده مورخ فرانسوی پیر نورا[3]، [اصطلاح] مکان‌های خاطره[4] اشاره به آن مکان‌هایی دارد که «خاطره خود را [در آن] متبلور کرده و شکل می‌گیرد»؛ مکان‌هایی که سرمایهِ فرسودهِ خاطرهِ جمعی، در آن تغلیظ شده و بیان می‌شود. بر همین مبنا، این مکان‌ها می‌باید مبتنی بر سه مفهوم این واژه: مادی[5] نمادین[6] و عملی[7] تعریف‌پذیر شوند، که همگی در درجه‌های مختلف اما همیشه وجود دارند. چیزی که آنها را به مکان ‌خاطره مبدل می‌سازد، تأثیر متقابل خاطره و تاریخ و تعامل هر دو عامل است که اجازه می‌دهد فرا‌تعیّن، دوسویه آنها شکل بگیرد.

اهداف همایش بین‌المللی «مکانِ خاطره و خاطرهِ مکان» ایجاد فضایی برای گفت‌وگوهای جدید در حوزه خاطره و مطالعات مکان است. از ارسال مقاله‌ها در موضوعات مرتبط دعوت به عمل آورده می‌شود، اما محدود به آنها نیست:

  • یادبودها و مکان‌های یادآور تلخی‌ها
  • خانه‌های کودکی
  • فضا و مناظر شهر
  • مزارها (قبرها، گورستان‌ها و قبرستان‌های متروک)
  • خرابه‌ها و مکان‌های فراموش شده
  • دگرجایی[8] و تکوین[9]
  • نام‌شناسی مکان‌ها[10] و تجزیه و تحلیل آنها
  • ترسیم و تهیه نقشه.

در این همایش دانشمندان رشته‌های مختلف از جمله فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ، ادبیات، زبان‌شناسی، معماری، جغرافیا و دیگر رشته‌ها گرد هم جمع خواهند شد.

زبان همایش انگلیسی و ضروری است معرفی مقالات پیشنهادی تا 250 کلمات به همراه شرح حال کوتاهی از نویسنده تا جمعه 30 ژوئن 2017 (9 مرداد 1396) به این نشانی ارسال گردند:

 placeofmemory@irf-network.org

 دانلود فرم پیشنهاد مقاله

هزینه ثبت نام: 100 پوند

محل همایش:


 

[1] London Centre for Interdisciplinary Research

[2] Interdisciplinary Research Foundation

[3] Pierre Nora

[4] lieux de mémoire

[5] material

[6] symbolica

[7] functional

[8] heterotopias

[9] heterochronies

[10] toponymy


وب‌سایت همایش
 
تعداد بازدید: 5084http://oral-history.ir/?page=post&id=7081