تاریخ شفاهی دکتر کاظمی آشتیانی و پژوهشگاه رویان

محققان رویان با کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم می‌کردند و به شدت باید در همه چیز، از وسایل و امکانات آزمایشگاهی تا خورد و خوراک صرفه‌جویی می‌کردند؛ وگرنه بودجه مقرری کفاف کارهای لازم و ضروری را نمی‌داد. شرایط به قدری سخت و اضطراری بود که...

حاصلی از طرح تاریخ شفاهی امام موسی صدر

«ایام غربت» به روایت دو بانو

گذشت زمان مصلحت‌انگاری راوی را تا اندازه بسیاری کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که او با اطمینان بیشتری به بیان خاطرات خود بپردازد. چه‌بسا بسیاری از خاطرات که عمری در سینه شاهدی تاریخی باقی مانده، تنها اطلاعات موجود درباره شخص یا حادثه‌ای باشند.

حاصل 160 ساعت مصاحبه

فصل اول مربوط به زندگی شخصی شهید است. فصل دوم به اتفاقات مربوط به بسیج دانشجویی و کارهای جهادی می‌پردازد. فصل سوم دریچه‌ای رو به فعالیت‌های راهیان نور برای خواننده می‌گشاید و در نهایت فصل چهارم در مورد سفر به سوریه است.

تاریخ شفاهی هنرهای تجسمی انقلاب به روایت «ساده‌رنگ»

می‌گوید که از فکر تا انجام کارها، چه چیزهایی به او آموختند و چگونه فعالیتش را پیش می‌بردند؛ یعنی در تولید آثار هنری با چه مسائل ساختاری و محتوایی روبه‌رو بوده است. این روند به نوعی تجربه‌نگاری هم تبدیل شده است.

کتاب تازه‌ای از واحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

خاطرات «روزهای دشوار مبارزه»

خاطرات راوی، به‌خصوص در بخش‌های مربوط به کمیته مشترک ضد خرابکاری و زندان‌های قصر و اوین، درباره شکنجه در زندان‌های حکومت پهلوی، کیفیت زندگی و برنامه‌های روزمره زندانیان، تعامل زندانیان با یکدیگر و نیز اختلافات و مرزبندی بین زندانیان سیاسی است.

«دوفصلنامه تاریخ شفاهی» به شماره هشتم رسید

کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی، مروری بر چالش‌ها و فرصت‌های تاریخ شفاهی، اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی، چیستی تدوین در تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی کاربردی، تاریخ شفاهی در برنامه‌های مستند صوتی و تصویری، سنت شفاهی در آرای مورخان و...

رابطه «اجتماع خاطره» و تاریخ

جایگاه فعلی ما، خواه‌ناخواه، بر روایت ما از گذشته تأثیر می‌گذارد. مردم یادآوری‌های‌شان از گذشته را جوری شکل می‌دهند که متناسب با نیازهای امروزشان باشد. ما پس از اتفاقات جدید، دائماً برمی‌گردیم و گذشته را بازتفسیر می‌کنیم.

کتابخانه خاطرات

«پرواز از پنجره جنوبی»، «روایت اول از دفترچه آلبالویی» و «ایستاده در زمان»

ویژگی دیگر که آنها را به محدوده تاریخ شفاهی نزدیک می‌کند این است که در دل خاطرات، مشخصه‌های زمانی و مکانی و فردی بیان شده که مربوط به ایام اتفاق‌های مهمی در تاریخ سرزمین ما یا منطقه مشخصی از آن هستند.

درباره کتاب «استراتژی و دیگر هیچ»

هفت جلسه مصاحبه با کارشناس امنیتی

گفت‌وگو با فردی چون رضوی، از فرصت‌هایی بود که دست داد و بسیاری از مسائل ناگفته ضمن آن مطرح شد؛ از جمله موضوعاتی که در حوزه‌های امنیتی خارج از کشور روی داده بود و پیش از این جایی و مصلحتی برای بیان آن نبود.

درباره دو کتاب

«خلبان وارسته» و «صدای پاروها»

وظیفه من این بود که خاطرات را از نظر بازه زمانی منظم و تا آنجا که به اصل موضوعات خدشه وارد نشود در قالب کتاب تدوین کنم و مواردی را که دقیق به خاطر نداشت، با بررسی پرونده‌ها و مصاحبه‌های تکمیلی کامل کنم.
1
...
 

هنگ سوم: خاطرات یک پزشک اسیر عراقی-24

ارتش عراق از کادر غیر نظامی وزارت راه بهره‌برداری می‌کرد. گروهی از آن افراد اقدام به تخریب را‌ه‌آهن اهواز ـ خرمشهر کردند و از چوب و آهن آن ـ حتی ریگ‌های اطراف خط آهن ـ برای احداث راه‌هایی برای نیرو‌ها استفاده کردند.