تاریخ شفاهی :: گزارش مصاحبه

مصاحبه تاریخ شفاهی و ضرورت‌ها _ 26

گزارش مصاحبه

حمید قزوینی

19 مهر 1396


پس از پایان کار، باید گزارشی از وضعیت مصاحبه و چگونگی انجام آن از زمان شکل‌گیری ایده تا شناسایی راوی و تماس با او تا اجرای مصاحبه تهیه و در سوابق طرح، نگهداری کرد و یا به سازمان متبوع ارائه نمود. این گزارش که باید به وسیله مصاحبه‌گر تهیه شود، از آن جهت اهمیت دارد که سازمان حامی و بهره‌برداران را در جریان روند مصاحبه و شرایط آن قرار می‌دهد. همچنین این متن به محقق تاریخ شفاهی نیز کمک می‌کند تا بعدها چگونگی انجام مصاحبه و وضعیت آن را به یاد آورده و شناخت روشنی از آن داشته باشد. برخی مؤسسات و سازمان‌های مجری طرح‌های تاریخ شفاهی فرم‌هایی را برای گزارش‌نویسی طراحی و تهیه کرده‌اند که موجب تسهیل در کار و یکسان شدن گزارش‌ها خواهد شد. در برخی از این فرم‌ها گزینه‌هایی مانند: موضوع اصلی، موضوعات فرعی، پرسش‌های تکمیلی، نقاط قوت و ضعف مصاحبه، میزان همکاری راوی، ضمائم و... مشاهده می‌شود.

لازم به یادآوری است که هرچه گزارش مصاحبه زودتر نوشته شود اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری در آن درج خواهد شد.

محورهای اصلی گزارش به شرح ذیل است:

الف: اطلاعات کلی

 1. نام و مشخصات راوی
 2. تاریخ و ساعت و مدت زمان جلسات مصاحبه
 3. کیفیت صدا و تصویر
 4. نام مصاحبه‌گر و همکاران او با ذکر سمت
 5. نشانی دقیق محل مصاحبه

ب: اطلاعات جزئی

 1. ارائه توضیح درباره نحوه همکاری راوی. این که راوی همکاری کافی داشته یا نه و اگر همکاری مناسب نبوده علت آن چیست؟ اگر همکاری لازم را به خرج داده کیفیت پاسخ‌ها چگونه بوده است؟
 2. درج نظر راوی درباره اصل مصاحبه و ضرورت آن.
 3. ثبت وضعیت جسمی و روحی راوی هنگام مصاحبه.
 4. درج نام و مشخصات و موضوعات مرتبط با افرادی که راوی برای مصاحبه پیشنهاد می‌کند.
 5. ارائه توضیح درباره احتمال تداوم مصاحبه‌ها و چگونگی آنها
 1. ثبت محورهای بحث شده در طول مصاحبه. (بدیهی است در صورت وجود کلید‌واژه‌هایی مشخص، بهتر می‌توان نسبت به ثبت موضوعات اقدام نمود.)
 2. درباره اسناد و ضمائم مصاحبه؛ یعنی تعداد و ویژگی آنها مشخص شود.
 3. تماس و برقراری ارتباط با راوی چگونه بوده؟
 4. در صورت وجود فهرستی از پرسش‌ها، بهتر است این پرسش‌ها نیز ضمیمه گزارش شود و مشخص گردد که کدام پرسش‌ها مطرح شده است.

در برخی طرح‌ها گزارش مصاحبه از سوی دو و یا سه نفر تهیه و تکمیل می‌شود و مجموعه اطلاعات از ابتدا تا پایان مرحله پیاده‌سازی و آرشیو را در بر می‌گیرد.

 

پایان مصاحبه 
تعداد بازدید: 1207


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

یادداشت‌های خرمشهر - 6

تا می‌آیی سرت را بخارانی، روزها از پی هم و هفته در پی او و پشت سرش ماه‌ها، مثل واگن‌های قطار پشت هم از جلو تو می‌گذرد؛ که توی هر کدام از این واگن‌ها، انباری از خاطره‌ها نهفته است؛ و بعد که همه چیز از شور و هیجان افتاد و در گوشه‌ای مثل این اتاق که من در آن نشسته‌ام، آرامشی حاصل شد، تازه می‌فهمی که ای بابا کجا بوده‌ای و حالا کجا آمده‌ای؟